"Audemus iura nostra defendere"

Adwokat

Paweł Niewiadomski

Blog

Gdy z sąsiadem nam nie po drodze, czyli o złośliwym niepokojeniu słów kilka.

Bardzo często, zwłaszcza w stosunkach międzysąsiedzkich, występują negatywne zjawiska polegające na dokuczaniu innym poprzez wymyślane różnego rodzaju uciążliwości, wynikających ze złośliwego nastawienia do drugiej osoby. Prawdopodobnie w większości z nas zdarzyło trafić się na sąsiada, który w naszym zachowaniu widzi jakieś negatywne, „specjalne” działanie np. za głośno słuchamy muzyki, za głośno sprzątamy, pralka za głośno pracuje. Problem ten urasta do tak poważnej rangi, że wzywana jest Policja, czy też Straż Miejska.


Nieznaczna ilość narkotyków na własny użytek - jako przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nieznaczna ilość narkotyków na własny użytek - jako przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W polskim porządku prawnym od 09 grudnia 2011r. obowiązuje przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wprowadzenie tego artykułu do ustawy miało niewątpliwie na celu w pewnym stopniu liberalizację przepisów dotyczących posiadania narkotyków (art. 62 ust. 1 ustawy), czy też przypadku mniejszej wagi (art. 62 ust. 3 ustawy). Art. 62a ustawy jest niewątpliwe instrumentem prawnym pozwalającym prokuratorowi na tzw. "zwykłe” umorzenie postępowania, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych dla posiadacza narkotyków, w tym również z brakiem wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.


Mój Ci jest! Mój Ci on wybranek - czyli jak zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem

Mój Ci jest! Mój Ci on wybranek - czyli jak zawrzeć ślub cywilny z obcokrajowcem

W dobie obecnej panującej mobilności zawodowej, często wyjeżdżamy na jakiś czas za granicę, gdzie przenosimy czasowo nasze centrum życiowe. Poznajemy nowe otoczenie, nowych zagranicznych przyjaciół, znajomych. Jak mówi jedno z polskich przysłów „serce nie sługa” i może zdarzyć się przypadek, że pośród tych osób znajduje się nasz przyszły wybranek/wybranka życia. Wracając do Polski i pragnąc sformalizować nasz związek poprzez zawarcie związku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego możemy napotkać problemy natury prawnej… - z którymi oczywiście można sobie poradzić.


Znikome (śladowe), a nieznaczne (niewielkie) posiadanie narkotyku? - kwestia odpowiedzialności karnej

Znikome (śladowe), a nieznaczne (niewielkie) posiadanie narkotyku? - kwestia odpowiedzialności karnej

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyku w znikomej (śladowej) ilości nie stanowi przestępstwa. W orzecznictwie sądów przeważa stanowisko, zgodnie z którym nie stanowi przestępstwa posiadania narkotyków w rozumieniu art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyku w tak znikomej ilości, która nie może wywołać u człowieka skutku odurzającego. W praktyce chodzi tu o przypadki posiadania śladowej ilości narkotyków, np. osadu po marihuanie czy amfetaminie lub innym narkotyku, jaki pozostał w miejscu jego przechowywania – w szklanej fifce czy torebce strunowej.


Czy zawsze warto dobrowolne poddać się karze za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków ? - wady i zalety art. 335 k.p.k.

Czy zawsze warto dobrowolne poddać się karze za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków ? - wady i zalety art. 335 k.p.k.

Kwestia posiadania narkotyków w Polsce jest tematem ciągłej, ożywionej, czasami kontrowersyjnej debaty publicznej zwłaszcza nt. dopuszczalności/legalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek. Jednoznacznie już na wstępie chciałbym podkreślić, że celem niniejszego wpisu nie jest ocena słuszności/zasadności legalizacji posiadania narkotyków, a jedynie próba analizy prawnej możliwości dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 k.p.k. i wskazanie, w zależności od indywidualnego stanu faktycznego, czy instytucja ta jest korzystna, czy też nie dla osoby zatrzymanej.


Rozwodu nie będzie, bo mąż zapadł się pod ziemię? - ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Rozwodu nie będzie, bo mąż zapadł się pod ziemię? - ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Co raz częściej można zaobserwować przypadki rozwodów, które są skutkiem wyjazdów w poszukiwaniu pracy na ternie kraju, jak i za granicą. Kilkumiesięczna, bądź kilkuletnia rozłąka sprawia, że relacje pomiędzy małżonkami stają się "luźne", co w wielu przypadkach prowadzi do przeniesienia centrum życiowego przez jednego z małżonka do innego miejsca, a w dłuższej perspektywie do rozwodu.


Czy spożywanie alkoholu na ostrołęckim wale jest wykroczeniem?

Czy spożywanie alkoholu na ostrołęckim wale jest wykroczeniem?

Co jakiś czas na łamach ostrołęckich portali internetowych pojawiają się pytania, czy też wątpliwości na temat możliwości spożywania alkoholu na ostrołęckim wale przeciwpowodziowym na odcinku od Nowego Mostu w kierunku mostu kolejowego. Pytanie to jest niewątpliwie słuszne zwłaszcza z punktu widzenia prawa wykroczeń. Zasadą jest bowiem, że spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.